Homeתחומי התמחותדיני עבודה

דיני עבודה

תחום עבודתו של עורך דין לדיני עבודה הוא איגוד מערך הזכויות והחובות שבין עובד לבין המעביד וכולל את המכנה המשותף לשלל העובדים, הן מעובדים זוטרים ועד העובדים הבכירים ביותר. 
דואג ליחסים בין ארגון העובדים לבין המעביד, מערכת ההסדר שבין ארגון מעבידים לארגון עובדים, מערכת היחסים עובד מעביד, תוך כדי קביעת והסדרת חובות וזכויות גם למעביד וגם לעובד, תוך נתינת הגנה לעובדים. 

חדשות

 • שרות נוטריוני

  ניתן לקבל שרות נוטריוני בימי ראשון, לפרטים ניתן לפנות למשרד בטל: 02/5804445

   
 • מס שבח - דירת מגורים מזכה

   לאור שינוי חקיקה דרמטיים במיסוי מקרקעין במסגרת "חוק ההסדרים לשנים 2013/14", חלים שינויים בפטורים ממס שבח לדירת מגורים מזכה החל מיום 1/1/2014, כאשר הפטור הקלאסי של אחת ל- 4 שנים יבוטל.

  כמו כן, חל שינוי מהותי בפטור של דירת מגורים יחידה, דבר המצריך בדיקה מקצועית של כמה פרמרטים לפני כל פעולה במכירת זכות במקרקעין. 

  מומלץ, למי שבדעתו לבצע עסקאות מקרקעין,  לפנות לקבלת יעוץ מיסויי אופטמלי.

   
 • מס רכישה

  החל מיום 16/01/2017, חישוב מדרגות מס רכישה השתנה בעקבות עליה  במדד שירותי דיור בבעלות דיירים

  ניתן לקבל מידע ביחס לעדכון בקישור מס רכישה - מדרגות מס

   

   

   

צור קשר

רבי עקיבא 7

ת.ד. 30028

ביתר עלית 

טל.02-5804445

פקס.02-5804457

לשליחת מייל לחץ כאן

Free business joomla templates