ידידיה מצגר עורך דין ונוטריון 

Yedidia Metzger Law & Notary

תחום עבודתו של עורך דין לדיני עבודה הוא איגוד מערך הזכויות והחובות שבין עובד לבין המעביד וכולל את המכנה המשותף לשלל העובדים, הן מעובדים זוטרים ועד העובדים הבכירים ביותר. 
דואג ליחסים בין ארגון העובדים לבין המעביד, מערכת ההסדר שבין ארגון מעבידים לארגון עובדים, מערכת היחסים עובד מעביד, תוך כדי קביעת והסדרת חובות וזכויות גם למעביד וגם לעובד, תוך נתינת הגנה לעובדים. 

צרו קשר

משרד עורכי דין מצגר - הכתובת שלך לכל עניין אזרחי