Home

זיכרון דברים

זיכרון דברים

זיכרון דברים הוא מסמך אשר נחתם בין צדדים לעסקה.

לחתימה על מסמך זיכרון דברים ישנם השלכות אשר לפעמים הצדדים אינם רוצים בהם.

זיכרון דברים כן או לא?

כאשר צדדים לעסקה מעוניינים לעלות על הכתב סיכומים אשר סיכמו ביניהם בשלב כלשהו של משא ומתן, הם העצם מעלים על כתב הסכמות אשר יכול להיות להם השלכות משפטיות. היות והצדדים אינם עורכי דין או משפטנים, יתכן שטעות בניסוח של אותו מסמך יגרום להם להתחייבויות הדדיות שאין רצונם באותם התחייבויות.

כאשר צדדים לעסקה מעוניינים "לקשור אחד את השני" לעסקה ביניהם עליהם לגשת לעורך דין שיתווה להם את הדרך הנכונה לנסח את סיכומיהם.

כאשר הצדדים יעלו על הכתב את הסכמותיהם במסמך זיכרון דברים, יתכן והצדדים מתחייבים אחד כלפי השני בעסקה, באופן של "אל חזור" כאשר לא ברור להם משפטית אם הם יכולים לעמוד בעסקה. הן הקונה, שמתחייב בחיובים כלפי המוכר, טרם בדיקת העסקה מבחינה משפטית. והן המוכר, שבחתימתו מונע מעצמו את האפשרות להמשיך במו"מ. יתכן, והצדדים מתחייבים מידית במיסים כאשר הם חותמים על זיכרון דברים.

המסקנה: זיכרון דברים הינו "חוזה מחייב" לכל דבר ועניין. ולצדדים אסור לחתום על מסמך "זכרון דברים" ללא יעוץ משפטי.

משרדנו מלווה צדדים לעסקאות ואנו ממליצים כי כל סיכום שיש לשני צדדים לעסקה, לפני שמעלים אותו על הכתב, לפנות למשרדנו על מנת לקבל את הייעוץ האופטימלי למימוש ההסכמות בין הצדדים.

 

חדשות

 • שרות נוטריוני

  ניתן לקבל שרות נוטריוני בימי ראשון, לפרטים ניתן לפנות למשרד בטל: 02/5804445

   
 • מס שבח - דירת מגורים מזכה

   לאור שינוי חקיקה דרמטיים במיסוי מקרקעין במסגרת "חוק ההסדרים לשנים 2013/14", חלים שינויים בפטורים ממס שבח לדירת מגורים מזכה החל מיום 1/1/2014, כאשר הפטור הקלאסי של אחת ל- 4 שנים יבוטל.

  כמו כן, חל שינוי מהותי בפטור של דירת מגורים יחידה, דבר המצריך בדיקה מקצועית של כמה פרמרטים לפני כל פעולה במכירת זכות במקרקעין. 

  מומלץ, למי שבדעתו לבצע עסקאות מקרקעין,  לפנות לקבלת יעוץ מיסויי אופטמלי.

   
 • מס רכישה

  החל מיום 16/01/2017, חישוב מדרגות מס רכישה השתנה בעקבות עליה  במדד שירותי דיור בבעלות דיירים

  ניתן לקבל מידע ביחס לעדכון בקישור מס רכישה - מדרגות מס

   

   

   

צור קשר

רבי עקיבא 7

ת.ד. 30028

ביתר עלית 

טל.02-5804445

פקס.02-5804457

לשליחת מייל לחץ כאן

Free business joomla templates