מס שבח

 
מס שבח מקרקעין
מס שבח במקרקעין הינו מס המוטל על הרווחים שהמוכר הרוויח מפעולת מכירת מקרקעין מכל סוג.
המס הינו "מס רווח הון", כלומר, המס בודק ובוחן את הרווחים שנוצרו למוכר עקב ביצוע המכירה.
המס נבחן באופן הבא: המוכר נבדק באיזה סכום הוא מכר את המקרקעין, לעומת המחיר בו הוא רכש את המקרקעין הנמכרים.
חישוב המס הינו עניין מורכב משום שבכל חישוב, יש לקחת את הפרמטרים של ההשקעה בנכס הנמכר והכל נמדד לפי שיעורי מס משתנים ולפי חלוקה של שנים ממועד ביצוע הרכישה ועד למועד ביצוע המכירה.
עוה"ד המלווה את העסקה יבקש מהמוכר מסמכים אשר ישקפו את סכום הרכישה המקורית של המקרקעין וכן אסמכתאות ביחס להשקעה במקרקעין הנמכרים.
מוטל על המוכר לדווח לרשויות המס בתוך 40 יום ממועד ביצוע מכירת המקרקעין על גבי טופס מיוחד המהווה הצהרה ביחס למכירה על כל פרטיה.
במסגרת התצהיר יחשב עוה"ד את שומת המס אותה יש להטיל על המוכר מכח ביצוע העסקה.
רשות המיסים ומשרד האוצר חוקקו בחוק מיסוי מקרקעין, מערכת מסועפת של פטורים מיוחדים ודחיות של מס שבח מקרקעין.
עוה"ד אשר יטפל בעסקה יצטרך לבחון את הפטור המתאים ביותר עליו ידווח המוכר בתצהיר לרשויות המס בכדי שהמוכר יוכל "ליהנות" מהפטור הנכון בזמן הנכון.
הדבר נצרך ביותר לגבי תכנון מס עתידי לעסקאות הבאות אותם יבצע המוכר.
חשוב לציין, כי מערכת הפטורים של מיסוי מקרקעין אינה מתייחסת למוכר הדירה בלבד אלא לכל הפעולות שנעשו ע"י התא המשפחתי של המוכר בתקופה שקדמה למכירת הזכות.
אין באמור בעמוד זה בכדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה של מיסוי, ואנו ממליצים בכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי
לקבלת מידע נוסף נשמח לעזור לכם, הנכם יכולים לפנות למשרדנו באמצעות הדוא"ל או הטלפון.
 

חדשות

 • שרות נוטריוני

  ניתן לקבל שרות נוטריוני בימי ראשון, לפרטים ניתן לפנות למשרד בטל: 02/5804445

   
 • מס שבח - דירת מגורים מזכה

   לאור שינוי חקיקה דרמטיים במיסוי מקרקעין במסגרת "חוק ההסדרים לשנים 2013/14", חלים שינויים בפטורים ממס שבח לדירת מגורים מזכה החל מיום 1/1/2014, כאשר הפטור הקלאסי של אחת ל- 4 שנים יבוטל.

  כמו כן, חל שינוי מהותי בפטור של דירת מגורים יחידה, דבר המצריך בדיקה מקצועית של כמה פרמרטים לפני כל פעולה במכירת זכות במקרקעין. 

  מומלץ, למי שבדעתו לבצע עסקאות מקרקעין,  לפנות לקבלת יעוץ מיסויי אופטמלי.

   
 • מס רכישה

  החל מיום 16/01/2017, חישוב מדרגות מס רכישה השתנה בעקבות עליה  במדד שירותי דיור בבעלות דיירים

  ניתן לקבל מידע ביחס לעדכון בקישור מס רכישה - מדרגות מס

   

   

   

צור קשר

רבי עקיבא 7

ת.ד. 30028

ביתר עלית 

טל.02-5804445

פקס.02-5804457

לשליחת מייל לחץ כאן

Free business joomla templates