ידידיה מצגר עורך דין ונוטריון 

Yedidia Metzger Law & Notary

מס שבח במקרקעין הינו מס המוטל על הרווחים שהמוכר הרוויח מפעולת מכירת מקרקעין מכל סוג.
המס הינו "מס רווח הון", כלומר, המס בודק ובוחן את הרווחים שנוצרו למוכר עקב ביצוע המכירה.


המס נבחן באופן הבא: המוכר נבדק באיזה סכום הוא מכר את המקרקעין, לעומת המחיר בו הוא רכש את המקרקעין הנמכרים.
חישוב המס הינו עניין מורכב משום שבכל חישוב, יש לקחת את הפרמטרים של ההשקעה בנכס הנמכר והכל נמדד לפי שיעורי מס משתנים ולפי חלוקה של שנים ממועד ביצוע הרכישה ועד למועד ביצוע המכירה . כאשר הדירה הנמכרת הייתה מושכרת במהלך תקופת החזקתה על ידי המוכר, יהיה צורך בחישוב "פחת" נוסף על חישוב הרווח, דבר העלול להגדיל את חיוב המס.
עוה"ד המלווה את העסקה יבקש מהמוכר מסמכים אשר ישקפו את סכום הרכישה המקורית של המקרקעין וכן אסמכתאות ביחס להשקעה במקרקעין הנמכרים.
מוטל על המוכר לדווח לרשויות המס בתוך 30 יום ממועד ביצוע מכירת המקרקעין על גבי טופס מיוחד המהווה הצהרה ביחס למכירה על כל פרטיה.
במסגרת התצהיר יחשב עוה"ד את שומת המס אותה יש להטיל על המוכר מכח ביצוע העסקה.
רשות המיסים ומשרד האוצר חוקקו בחוק מיסוי מקרקעין, מערכת מסועפת של פטורים מיוחדים ודחיות של מס שבח מקרקעין.
עוה"ד אשר יטפל בעסקה יצטרך לבחון את הפטור המתאים ביותר עליו ידווח המוכר בתצהיר לרשויות המס בכדי שהמוכר יוכל "ליהנות" מהפטור הנכון בזמן הנכון.
הדבר נצרך ביותר לגבי תכנון מס עתידי לעסקאות הבאות אותם יבצע המוכר.
חשוב לציין, כי מערכת הפטורים של מיסוי מקרקעין אינה מתייחסת למוכר הדירה בלבד אלא לכל הפעולות שנעשו ע"י התא המשפחתי של המוכר בתקופה שקדמה למכירת הזכות.
אין באמור בעמוד זה בכדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה של מיסוי, ואנו ממליצים בכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי
לקבלת מידע נוסף נשמח לעזור לכם, הנכם יכולים לפנות למשרדנו באמצעות הדוא"ל או הטלפון.

צרו קשר

משרד עורכי דין מצגר - הכתובת שלך לכל עניין אזרחי

רבי עקיבא 7 ביתר עלית

ת.ד. 30028

טלפון:02-5804445

פקס:02-5804457

דוא"ל: myadvo@bezeqint.net