תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר

אחת הבעיות המרכזיות של משכירי דירות, זה הפרה של הסכם השכירות מצד שוכרי הדירה בדרך כלל הפרה בגין אי תשלום דמי שכירות.

בכדי להגן על משכירי הדירות יצרו הליך משפטי מזורז "תביעה לפינוי מושכר"

משמעות ההליך הינה ליצור מצב בו בית המשפט יורה לשוכרי הדירה לפנות את הדירה בהקדם האפשרי על מנת למזער את נזקי המשכיר.

ההליך יתנהל בבית המשפט השלום כאשר המשכיר יגיש כתב תביעה שכותרתו "תביעה לפינוי מושכר". לכתב התביעה יצורפו תצהירי עדים אסמכתאות משפטיות וכדו'.

התובע – המשכיר, ימסור את כתב התביעה לשוכר בצרוף האסמכתאות.

בתוך 30 יום ממועד מסירת כתב התביעה לידי השוכר, יהיה על השוכר להגיש "כתב הגנה" בו יפרט את פרטי טענותיו ביחס לכתב התביעה בצרוף ראיות משפטיות אסמכתאות וכדו'.

דיון בבית המשפט יקבע בתוך 30 יום ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

הצדדים יוכלו להוסיף ראיות משפטיות לתיק עד ל- 7 ימים קודם הדיון.

יתקיים דיון אחד בתיק וטיעונים וסיכומים של הצדדים ישמעו בעל פה.

בית המשפט יפסוק את הדין בתיק בתוך 14 יום ממועד הדיון.

יצוין, כי בתביעה לפינוי מושכר אין התובע יכול לתבוע סעדים נוספים (כגון תשלומי שכירות והוצאות בגין שימוש בדירה) יש לתבוע רק את הליך הפינוי ללא תביעה כספית כאמור, למעט הוצאות שיש לתובע בתיק התביעה עצמה כגון: אגרת, שכ"ט עו"ד.

תביעה ביחס לחובות כספיים שיש לתובע כלפי הנתבע יוכל התובע לתבוע בסדר דין רגיל. (אין צורך לבקש מבית המשפט היתר לפיצול סעדים במקרה דנן).

אין באמור בעמוד זה בכדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה של תביעה, ואנו ממליצים בכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי.

חדשות

 • שרות נוטריוני

  ניתן לקבל שרות נוטריוני בימי ראשון, לפרטים ניתן לפנות למשרד בטל: 02/5804445

   
 • מס שבח - דירת מגורים מזכה

   לאור שינוי חקיקה דרמטיים במיסוי מקרקעין במסגרת "חוק ההסדרים לשנים 2013/14", חלים שינויים בפטורים ממס שבח לדירת מגורים מזכה החל מיום 1/1/2014, כאשר הפטור הקלאסי של אחת ל- 4 שנים יבוטל.

  כמו כן, חל שינוי מהותי בפטור של דירת מגורים יחידה, דבר המצריך בדיקה מקצועית של כמה פרמרטים לפני כל פעולה במכירת זכות במקרקעין. 

  מומלץ, למי שבדעתו לבצע עסקאות מקרקעין,  לפנות לקבלת יעוץ מיסויי אופטמלי.

   
 • מס רכישה

  החל מיום 16/01/2017, חישוב מדרגות מס רכישה השתנה בעקבות עליה  במדד שירותי דיור בבעלות דיירים

  ניתן לקבל מידע ביחס לעדכון בקישור מס רכישה - מדרגות מס

   

   

   

צור קשר

רבי עקיבא 7

ת.ד. 30028

ביתר עלית 

טל.02-5804445

פקס.02-5804457

לשליחת מייל לחץ כאן

Free business joomla templates